Neden Bilişim Hukuku Avukatı Olmak?

Okuma Süresi: 2 Dakika

BİLİŞİM HUKUKU AVUKATI OLMAK

Bilişim Hukuku ve Teknoloji

Sanayi devrimlerinin etkisiyle nasıl makineler insan hayatına girmiş ve onlarsız bir hayatı düşünemez olduysak en son Endüstri 4.0 ile birlikte hayatımıza birçok yeni kavram girmiştir. Teknolojinin dokunmadığı bir alan kalmamıştır. Tüm disiplinler birbiri içerisine girmiş ve disiplinler arası çalışmalardan kaçınma imkânı kalmamıştır. Adalet mülkün savunma da adaletin temelidir.  Böylesi önemli bir görevi olan Avukatların kendilerini teknolojinin etkisiyle sürekli gelişen hukuk alanında güncel tutmaları gerekmektedir. Bunun tek çaresi disiplinler arası iletişim ve eğitimdir. Günümüzde, eğitim, artık sınırların olmadığı bir kavram haline gelmiştir. İnternetin keşfi ile sınırlar ortadan kalkmış, bilgiye erişim son derece kolaylaşmıştır. Bilişim hukuku avukatı olanların da bilişim disipliniyle birlikte iç içe çalışmaları gerekmektedir. (bilişim hukuku avukatı hukuk fakültesi)

Ulusal Yargı Ağı Projesiyle (UYAP) birlikte dava açmak için Adliyeye gitme zorunluluğu ortadan kalkmış ve yargıda otomasyon sürecinde önemli bir eşik aşılmıştır. Sayfalar dolusu dava dosyalarına kolayca erişim imkânı veren UYAP sistemi Adalet çalışanlarının işlerini kolaylaştırmıştır. Sadece bu sistemi kullanmak için bile Bilgisayar okur yazarlığı gerekmektedir. E-devlet projesiyle birlikte birçok hizmet internet üzerinden ve hatta mobil cihazlar üzerinden verilmektedir. Teknolojinin böylesi yoğunlukta hayatımızda yer aldığı bir dönemde Adaletin temeli olan Avukatların teknolojiyi çok iyi kullanmaları gerekmektedir.

İnternetin ve teknolojinin toplumdaki her kesim tarafından yoğun bir şekilde kullanılması hukuk uyuşmazlıklarında ve suçlarda teknolojinin etkisini artırmıştır. Hukuk sistemi içerisinde karşılaşılan delillerin büyük bir çoğunluğu ya dijital delillerden oluşmaktadır ya da teknolojik yöntemlerle elde edilmektedir. Davanın açılmasından sonra kararların kesinleşmesine kadar olan süreçte sürekli bilişim ile iç içe olunmaktadır.  Artık kavramlar üzerinde yeniden düşünmenin gerekli olduğu bir dönemde yaşamaktayız. Bilişim Avukatı kavramı bir alan değil tüm avukatların sahip olması gereken bir zorunluluk halini almaktadır. Her Avukat bilişim ile iç içe olmak zorundadır. Müvekkillere verilen Hukuki Danışmanlık sürecinin her noktasında bir miktar bilişim kavramı bulunmaktadır.

Bilişim Hukuku ve Avukatlık Mesleği

Her geçen gün toplum hayatında hukuk ve bilişimin önemi artmaktadır. Birçok bilimsel platformlarda her insanın yaşam süresi içerisinde güvenli ve konforlu bir hayat yaşaması için Hukuk ve Bilişim konularında bilgi sahibi olması gerektiği tartışılmaktadır. Tarih boyunca en önemli ve en eski mesleklerden olan ve bu önemini hala koruyan Avukatlık mesleği Bilişim disipliniyle birleştiğinde ihtiyaç ve önem derecesini daha da artırmaktadır.

Farklı disiplinlerin birlikte çalıştığı alanlardan olan Hukuk alanında teknolojiyle iç içe yapılan eğitimlerle Hukuk alanında iyi yetişmiş ve güçlü bilişim altyapısına sahip hukukçular yetişmektedir. Hukuk fakültelerinde teknolojiyle güçlendirilmiş eğitimler verilerek her bir Avukatın Bilişim Avukatı olarak meslek hayatına atılacağı eğitim ortamları yaratılmıştır. Her geçen gün Avukatlar daha donanımlı bir şekilde müvekkillerine hukuki danışmanlık hizmeti vermek için yeni eğitimler almaktadırlar.

Bilişim Hukuku ve Hukuk Fakültesi

Gelecek, disiplinler arası çalışmayı en iyi şekilde yapan ve bu eğitimi en iyi şekilde veren eğitim kurumları ile birlikte şekillenecektir. Bu eğitim kurumlarından birisi de hukuk fakülteleri olacaktır ve olmaktadır.

Hukuk  ve Bilişim Dergisi’nin yeni sayısına bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Bilişim Hukuku Ders Notları ve Kaynaklar isimli yazımızı bağlantıda okuyabilirsiniz.