ROBOTİK SÜREÇ OTOMASYONU (RPA) NEDİR?

Hukuk ve Bilişim Dergisi
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bu yazımızda robotik süreç otomasyonu konusunu inceleyeceğiz.

RPA Nedir?

Robotic Process Automation (RPA), sanal ortamdaki basit, rutin, kuralları önceden belli olan tekdüze işlemlerin; yazılım robotları tarafından yapılmasını sağlayan otomasyon teknolojisidir. Bu yazılım robotları, tıpkı insanlar gibi ekranda gördüğünü anlamlandırabilir, sistemlerde gezinebilir, verileri belirleyip, ayıklayabilir veya kaydedebilir, doğru tuş vuruşlarıyla işlemleri yapıp tamamlayabilir. RPA, değişkenleri tanımlı süreçlerde daha hızlı ve kullanışlı iken, istisnai durumlarda veya ekstrem işlerde yetersiz kalabilir. Bu kapsamda, RPA eğitimi de önemli bir yer arz etmektedir. ( RPA pdf )

     RPA, “Teknolojinin Doğru ve Verimli Kullanımı” felsefesi üzerine kuruludur. Bu yeni nesil teknoloji sayesinde, sıklıkla tekrar eden işlerde hata payı minimize olur, iş yükü azalır, verimlilik artar. Tüm bunların yanı sıra zaman ve maliyet tasarrufu sağlanmış olur. Örneğin: “Günde 8 saat çalışan bir insan, bu 8 saatlik zaman diliminin, en fazla kaç saatini verimli kullanabilir?” ya da “İnsan gücü ile 10 dakikada yapılacak bir işin 3 dakikada yapılabilme olanağı olsaydı, maliyet ne kadar azalırdı?” soruları sorulduğunda, RPA’in iş dünyasına sağlayacağı katkı daha kolay kavranacaktır.

robotik süreç otomasyonu

RPA Hangi Alanlarda Tercih Edilmektedir?

Robotik Süreç Otomasyonu, dünyanın en hızlı büyüyen yazılımlarından biridir. 2016-2017 yıllarında da ülkemizde aktif olarak kullanılmaya başlanmış, sonrasında oldukça hızlı bir şekilde yaygınlaşmıştır. RPA, “Banka ve Finans, Sigortacılık, Telekomünikasyon, Sağlık Hizmetleri, Sanayi ve Üretim, Ticaret, Enerji” gibi birçok sektörün; “Müşteri Hizmetleri, İnsan Kaynakları, Muhasebe, Pazarlama, Tedarik Zinciri Yönetimi” gibi departmanlarında karşımıza çıkmaktadır.

    Örneğin müşteriler; Mobil Bankacılık, Kargo/Taşıma İşlemleri, Telekomünikasyon İşlemleri gibi çeşitli süreçlerde bazı teknik aksaklıklarla veya genel sorunlarla karşılaşabilmektedir. Böyle durumlarda müşteri; IVR, ChatBot, SMS, Sosyal Medya, SelfHelp gibi kanallarla şikayetini ilgili şirkete iletir. Daha sonra RPA devreye girer, bir “Dijital Asistan” görevi görerek iletilen şikâyeti anlamlandırır ve işlem sürecini başlatır. Bu noktada önemli olan, o şirketin, RPA tarafından üzerinde işlem yapılmaya müsait, yerleşik sistemlerinin bulunmasıdır.

RPA ve AI (Yapay Zeka) İlişkisi

RPA ile kendisine “Dijital Dönüşümün kilometre taşı” denebilecek Yapay Zekâ, birbirinden ayrı düşünülemez. Tek başına da bambaşka yeniliklere kapı açabilecek bu iki teknolojinin bir araya gelmesi, var olan potansiyelin katlanması demektir. Yapay Zekanın “Makine Öğrenimi Modelleri”, “Görüntü İşleme”, “Doğal Dil İşleme (NLP)” becerileri; RPA ile buluşturularak, sanal robotlara çeşitli yetenekler kazandırılabilmektedir. “Yarı yapılandırılmış veya hiç yapılandırılmamış verileri içeren belgeleri anlama, verileri işleyerek yeni bir değerler bütünü oluşturma, ekranları görselleştirme, konuşmaları anlama ve sohbeti sürdürme, sesli veriyi yazıya dökme” bahsi geçen yeteneklerden bazılarıdır.

   Uygun altyapı oluşturulduğunda “Envanter Tahmini”, “Kredi Tahmini ve Değerlendirmesi”, “Öz Geçmiş Okuma ve Değerlendirme”, “E-posta Yönlendirmesi”, “Fatura Çıkarma”, “İmza Kontrolü” gibi işlerin insan gücü harcanmadan tamamlanabilmesi; hem hızla ilerleyen teknolojinin tatlı bir meyvesi hem de uzun vadede sınırsız fırsatlar olarak görülebilir.

Kaynakça

1-) https://www.uipath.com/rpa/robotic-process-automation

Erişim Tarihi: 23.07.2021

2-) https://robotikofis.blogspot.com/2020/07/ofis-otomasyonu-sureci.html

Erişim Tarihi: 22.07.2021

3-) “TRAI MeetUp 2019 – Robotik Süreç Otomasyonu” YouTube Videoları,

Erişim Tarihi: 21.07.2021