Makine Öğrenimi (Machine Learning) Nedir ?

Okuma Süresi: 2 Dakika

Herkes İçin Yapay Zeka: Makine Öğrenimi (Machine Learning)

Makine Öğrenimi (Machine Learning) Nedir ?

Makine öğrenimi bir veri seti üzerinde veya önceden eğitilmiş verilere göre başarıyı arttırmak için minimum hatayla kodlanmasıdır. Makine öğreniminde Classification ve prediction yapmak için sıkça bu yönteme başvurulur.

MAchine Learning büyük bir alana yayılmıştır. (yapay zeka, machine learning)

Makine Öğrenimi Türleri (Machine Learning)

Kendi içinde 3’e ayrılabilir.

Reinforcement Learning (Desteklemeli Öğrenim) : yapay zeka burada ödül-ceza ile çalışmaktadır. Amaç makinenin doğru çözümleri oluşturmaktır. Kendisine ceza vererek o hatayı bir daha tekrarlamadan sonuca ulaşma çabasındadır. (yapay zeka,robot)

Gözetimli Öğrenme : gözetimli öğrenmede hedef değişken (y değişkeni ) bellidir. Giriş değerleri kullanarak çıkış değişkeni arasında bir bağlantı kurulmasına kullanılır. Burada sınıflandırma ve tahminleme işlemleri sıkça başvurulur.

Gözetimsiz Öğrenme : burada hedef değişken ( y) bulunmamaktadır. Giriş değerleri vardır. Bu girdiler bir düzlemde yerleştirildiğinde verilerin arasında yakınlıklardan dolayı bir kümeleme (Cluster) işlemi uygulayarak kümeler oluşturulur. (yapay zeka,robot)

Yapay zeka genelikle python dilinde yazılıyor bunun nedeni , kolayca ulaşılabilen modüler, dökümantasyonun fazla olması sebebiyle yapay zeka sistemleri python dilinde yazılmaktadır.  Ama diğer Java gibi diller de yazılabilir.

Makine Öğrenimi Kütüphaneleri

Sıkça kullanılan Makine öğrenimi kütüphaneleri aşağıda verilmiştir.

Pandas : veri işleme ve veri ile manipülasyonları yapabilmek için oldukça fazla kullanılır. Bir python kütüphanesidir.

Numpy : matris, vektör, tensör gibi işlemleri hızlı bir şekilde yazabilmek için bir kütüphanedir. Multi arraylar, matrisler , dizilerdeki kolay işlemleri matematiksel bir biçimde hazırlamaya yarayan bir kütüphane olarak karşımıza çıkmaktadır.

Scikit Learn : makine öğrenimide sıkça kullanılan kütüphanelerden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Linear regresyon , decision tree (karar ağacı) random forest(rastgele orman) bir çok temel yapay öğrenme yöntemini içersinde barındırmaktadır.

Uygulamaları (Machine Learning)

Şimdi ise bu kütüphaneleri bilgisayarımıza indirerek çalışmalara başlanabilir.

  • Python bilgisayarınızdan yüklü değilse bu link üzerinden indirebilirsiniz .

https://www.python.org/downloads/ pythonun en güncel sürümü 3.10.1 olarak görünüyor ileride değişebilir.

  • Bilgisayarınız komut pencersini açıp ;

cmd) pip install numpy

Yazarak numpy kütüphanesini bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

  • Bilgisayarınız komut penceresi açık olsun , başka bir kütüphane daha indirilecektir.

pip install pandas yazarak pandas kütüphanesini indirebilirsiniz.

  • Son olarak komut penceresinde , son kütüphane indirilecektir.

pip install scikit-learn yazarak kütüphane indirmeleri tamamlayabilirsiniz.

Bu sayade makine öğrenmesine bir giriş yapıldı sonraki blogda ise makine öğrenimi yazılımsal olarak tamamlanacaktır.

Ayrıca Robotik süreç otomasyonu (rpa) nedir?” İsimli yazımızı da bağlantıdan okuyabilirsiniz.