Yapay Zekaya Göre Adli Bilişim Nedir?

Okuma Süresi: 8 Dakika

Yapay Zekaya Göre Adli Bilişim Nedir?

Giriş

Aşağıdaki 4 farklı doküman farklı yapay zeka motorları aracılığı ile üretilmiştir. (adli bilişim nedir, chatgpt, yapay zeka)

Yapay zeka motorlarına girdi olarak verilen yalnız 2 cümleden ibarettir. (adli bilişim nedir, chatgpt, yapay zeka)

Bunlardan ilki, yazının da başlığı olan “adli bilişim nedir” ifadesi ikinci ise “Her türlü adli bilişim hakkında raporlar yazıyorum.” cümlesidir.

Diğer aşamalarda yapay zeka motorlarının çıktıları diğerlerinin girdisi olarak kullanılmak suretiyle konu çerçevesi ve içerik metinleri tamamen otomatik olarak üretilmiş ve içeriğe herhangi bir müdahalede bulunulmamıştır.

Bu iki girdi ile 4 farklı metin aynı süreçte İngilizce olarak üretilmiş ve yine bir başka yapay zeka motoru aracılığı ile Türkçe’ ye çevrilmiştir.

Her bir metin grubunun başında, yapay zekanın konu için kendisi ürettiği bölümler liste olarak verilmiştir. Takip eden metin bu bölümler çerçevesinde yine yapay zeka tarafından üretilmiştir.

İşte yapay zekanın ne olduğuna ve benim bir Adli Bilişim Uzmanı olarak Adli Bilişimin her alanında rapor yazan bir kişi olmama ilişkin ürettiği içerikler.

Adli Bilişim Nedir? – 1

Bölüm: Adli Bilişim Nedir? (adli bilişim nedir, chatgpt, yapay zeka)

Bölüm: Adli Bilişim Neden Önemlidir?

Bölüm: Adli Bilişim Adli soruşturma nasıl yürütülür?

Çıkarım: Bilgisayar adli bilişiminin nasıl yürütüleceğini öğrenmek siber güvenlikte çok önemlidir.

Dijital adli tıp olarak da bilinen bilgisayar adli bilimleri, siber suçları araştırmak ve önlemek için dijital kanıtları belirleme, toplama, analiz etme ve koruma sürecidir. Dijital kanıtları etkili bir şekilde toplamak ve analiz etmek için özel eğitim ve bilgi gerektiren oldukça teknik bir alandır.

Adli bilişimin önemli olmasının ana nedenlerinden biri, kuruluşların ve bireylerin siber saldırıların nasıl gerçekleştiğini ve gelecekte nasıl önlenebileceğini anlamalarına yardımcı olmasıdır. Günümüzün dijital çağında, giderek daha fazla hassas bilgi elektronik ortamda saklanmakta ve iletilmekte, bu da onları siber suçlular için birincil hedef haline getirmektedir. Siber saldırıların nasıl gerçekleştiğini ve arkalarında ne tür kanıtlar bıraktıklarını anlayarak, kuruluşlar ve bireyler kendilerini gelecekteki saldırılardan daha iyi korumak için adımlar atabilirler.

Adli bilişimin önemli olmasının bir diğer nedeni de yasal işlemlerde kanıt olarak kullanılabilmesidir. Dijital kanıtlar genellikle soruşturmalarda çok önemlidir ve siber suçluları kovuşturmak için kullanılabilir. Dijital kanıtların mahkemede kabul edilebilir olması için, bütünlüğünü ve gerçekliğini koruyacak şekilde toplanması ve analiz edilmesi gerekir.

Adli bir soruşturma yürütürken, eğitimli bir profesyonel tipik olarak aşağıdaki adımları izleyecektir:

Kanıtların korunması: Kanıtların kurcalanmadığından veya yok edilmediğinden emin olunması. Bu adım çok önemlidir çünkü deliller tehlikeye atılırsa mahkemede kabul edilmeyebilir.

Kanıtların toplanması: etkilenen sistemlerden veya cihazlardan ilgili tüm verilerin toplanması. Bu adım genellikle orijinal kanıtları mevcut haliyle koruyan verilerin adli bir kopyasının alınmasını içerir.

Kanıtların analizi: verileri analiz etmek ve herhangi bir kötü niyetli faaliyeti ortaya çıkarmak için özel araçlar ve teknikler kullanmak. Bu adımda adli araştırmacı, saldırıyı tespit etmek ve anlamak için bilgi ve uzmanlığını kullanır.

Bulguların raporlanması ve sunulması: kanıtların ve bulguların kolluk kuvvetleri veya bir şirketin yönetim ekibi gibi uygun taraflara sunulması.

Adli bilişimin son derece teknik bir alan olduğunu ve özel eğitim ve bilgi gerektirdiğini unutmamak önemlidir. Pek çok farklı dijital kanıt türü vardır ve her tür, toplama ve analiz için kendine özgü bir yaklaşım gerektirir. Örneğin, bir bilgisayar sistemini içeren bir davada, adli tıp araştırmacısının kanıtları etkili bir şekilde toplayıp analiz edebilmesi için işletim sistemini, dosya sistemlerini ve yazılım uygulamalarını anlaması gerekir.

Kuruluşların ve bireylerin kendilerini siber saldırılardan korumak için yapabilecekleri en önemli şeylerden biri kendilerini adli bilişim konusunda eğitmektir. Bu, toplanabilecek dijital kanıt türlerini, kanıt toplamak ve analiz etmek için kullanılan araçları ve teknikleri ve adli bir soruşturma yürütürken dikkate alınması gereken yasal ve etik hususları anlamayı içerir.

Sonuç olarak, adli bilişim siber güvenlik alanında hayati bir rol oynamaktadır. Siber saldırıların nasıl gerçekleştiğini ve arkalarında ne tür kanıtlar bıraktıklarını anlayarak, kuruluşlar ve bireyler kendilerini gelecekteki saldırılardan daha iyi korumak için adımlar atabilirler. Ayrıca, adli bilişim yasal işlemlerde kanıt olarak kullanılabilir ve siber suçluların tespit edilmesi ve kovuşturulmasında çok önemli bir araçtır. Adli bilişimin nasıl yürütüleceğini öğrenmek siber güvenlik açısından çok önemlidir ve dijital dünyayı daha güvenli bir yer haline getirmeye yardımcı olacaktır.

Adli Bilişim Nedir? – 2

Bölüm: Adli bilişim, adli bilimin bir alt dalıdır.

Bölüm: Adli bilişimin birincil amacı, dijital medyayı adli açıdan sağlam bir şekilde incelemek ve bilgi hakkındaki gerçekleri ve görüşleri tanımlamak, korumak, kurtarmak, analiz etmek ve sunmaktır.

Bölüm: Adli bilişim incelemelerinin genellikle önceden tanımlanmış bir hedefi ya da incelemenin cevap üretmesi gereken bir sorusu vardır.

Bölüm: Adli bilgisayar kanıtlarını analiz etme süreci genellikle aşağıdaki adımları içerir:

Bölüm: 1) Bilgisayar ekipmanına delillerin bozulmayacağı ya da yok olmayacağı şekilde el konulması

Bölüm: 2) El konulan ekipmandan elde edilebilecek potansiyel kanıtların belirlenmesi ve muhafaza edilmesi

Bölüm: 3) Adli yazılım kullanarak depolama ortamından (örn. sabit diskler) daha fazla potansiyel kanıt toplamak

Bölüm: 4) Eldeki davayla ilgili herhangi bir yararlı kanıt olup olmadığını belirlemek için toplanan verilerin araştırılması ve analiz edilmesi

Bölüm: 5) Çıkarılan delilin mahkemede kabul edilebilir şekilde belgelenmesi, doğrulanması ve sunulması

Çıkarım: Adli bir plan geliştirmek için adli bilişimden yararlanılabilir

Adli bilişim, adli bilimin özellikle dijital kanıtlarla ilgilenen bir alt dalıdır. Dijital kanıtların tanımlanması, korunması, kurtarılması, analizi ve adli açıdan sağlam bir şekilde sunulmasını içerir. Adli bilişimin birincil amacı, dijital medyayı, üzerinde depolanan bilgilerle ilgili gerçeklerin ve görüşlerin tanımlanmasına olanak tanıyacak şekilde incelemektir.

Adli bilişim incelemelerinin genellikle önceden tanımlanmış bir hedefi ya da incelemenin cevap üretmesi gereken bir sorusu vardır. Bu, bir bilgisayarın suç işlemek için kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesinden bir siber saldırıdan kimin sorumlu olduğunun tespit edilmesine kadar her şey olabilir. Soruşturma, kanıtların bozulmamasını veya yok edilmemesini sağlamak amacıyla sistematik ve metodik bir şekilde yürütülür.

Adli bilgisayar kanıtlarını analiz etme süreci genellikle aşağıdaki adımları içerir:

Bilgisayar ekipmanına el konulması: Herhangi bir adli bilgisayar soruşturmasının ilk adımı, bilgisayar ekipmanına delillerin bozulmayacağı ya da yok edilmeyeceği şekilde el koymaktır. Bu genellikle orijinal kanıtları mevcut haliyle koruyan verilerin adli bir kopyasının çıkarılmasını içerir.

Potansiyel kanıtların belirlenmesi ve korunması: Ekipmana el konulduktan sonra, bir sonraki adım el konulan ekipmandaki potansiyel kanıtları belirlemek ve korumaktır. Bu, geçici dosyalar, internet geçmişi ve e-posta kayıtları gibi şeyleri içerebilir.

Depolama ortamından daha fazla potansiyel kanıt toplamak: Bir sonraki adım, adli yazılım kullanarak sabit diskler gibi depolama ortamlarından daha fazla potansiyel kanıt toplamaktır. Bu adım, araştırmacının silinmiş veya gizlenmiş olabilecek verilere erişmesine olanak tanıdığı için çok önemlidir.

Toplanan verilerin aranması ve analiz edilmesi: Veriler toplandıktan sonra, bir sonraki adım, eldeki davayla ilgili herhangi bir yararlı kanıt olup olmadığını belirlemek için bunları aramak ve analiz etmektir. Bu adım, anahtar kelime aramaları, veri oyma ve zaman çizelgesi analizi gibi şeyleri içerebilir.

Elde edilen kanıtların belgelenmesi, doğrulanması ve sunulması: Sürecin son adımı, elde edilen kanıtların mahkemede kabul edilebilir olacak şekilde belgelenmesi, doğrulanması ve sunulmasıdır. Bu genellikle ayrıntılı raporlar oluşturmayı ve kanıtları açık ve özlü bir şekilde sunmayı içerir.

Adli bilişimin son derece teknik bir alan olduğunu ve özel eğitim ve bilgi gerektirdiğini unutmamak önemlidir. Adli bir plan geliştirmek için adli bilişimde kullanılan süreç ve araçların iyi anlaşılması çok önemlidir. Bu nedenle, adli bir plan geliştirmek için adli bilişimde kullanılan süreç ve araçların iyi anlaşılması önemlidir. Bu, kanıtların bütünlüğünü ve gerçekliğini koruyacak ve mahkemede kabul edilebilir olacak şekilde toplanmasını ve analiz edilmesini sağlayacaktır.

Sonuç olarak, adli bilişim siber güvenlik alanında önemli bir araçtır. Kuruluşların ve bireylerin siber saldırıların nasıl gerçekleştiğini ve arkalarında ne tür kanıtlar bıraktıklarını anlamalarını sağlar. Ayrıca, yasal işlemlerde kanıt olarak kullanılabilir ve siber suçluların tespit edilmesi ve kovuşturulmasında çok önemli bir araçtır. Adli bilişimin nasıl yürütüleceğini öğrenmek siber güvenlik açısından çok önemlidir ve dijital dünyayı daha güvenli bir yer haline getirmeye yardımcı olacaktır.

Adli Bilişim Nedir? – 3

Bölüm: adli bilişim araştırmacıları veya analistleri çok çeşitli bilgisayar suçlarını araştırmak için teknikler kullanırlar.

Bölüm: adli bilişim, bilgisayarlarda ve dijital depolama ortamlarında bulunan kanıtlarla ilgili dijital adli bilimin bir dalıdır

Bölüm: Bilgisayar ve diğer elektronik cihazlardaki verilerin delillere zarar vermeden toplanmasına, incelenmesine ve analiz edilmesine yardımcı olur.

Bölüm: Adli bilişim, veri analizi, inceleme ve kurtarma için gelişmiş araçlar ve yöntemler kullanan karmaşık bir süreçtir.

Bölüm: Adli bilişim: Adli bilişim araçları, mevcut çoklu adli bilişim süreçleri aracılığıyla doğru raporlamayı sağlamak için soruşturma için standart adli bilişim yaklaşımını kullanır.

Bölüm: Bu araçların amacı, değiştirilmeden önce kaynak medyanın tam bir kopyasını oluşturarak kanıt toplama sırasında veri kaybını önlemektir.

Bölüm: Bu süreç, içindeki bilgileri bulmak için sürücü görüntülerinin görüntülenmesini, aranmasını ve analiz edilmesini kolaylaştırır.

Bölüm: Adli bilişimde kullanılan yaygın yöntemlerden bazıları zamanlama analizi, kimlik doğrulama, gözetim zinciri, hash değeri analizidir.

Çıkarım: Adli bilişim bugünlerde siber güvenliğin çok önemli bir parçasıdır.

Adli bilgisayar araştırmacıları veya analistleri, siber saldırılar, veri ihlalleri ve diğer dijital suç faaliyetleri gibi çok çeşitli bilgisayar suçlarını araştırmak için çeşitli teknikler kullanırlar. Adli bilişim, bilgisayarlarda ve dijital depolama ortamlarında bulunan kanıtlarla ilgili bir dijital adli bilim dalıdır. Kanıtlara zarar vermeden bilgisayarlardan ve diğer elektronik cihazlardan verilerin toplanmasına, incelenmesine ve analiz edilmesine yardımcı olur.

Adli bilişim, veri analizi, inceleme ve kurtarma için gelişmiş araçlar ve yöntemler kullanan karmaşık bir süreçtir. Bilgisayar sistemleri, yazılımları ve ağları hakkında kapsamlı bir anlayış ve elektronik cihazlarda bulunabilecek çeşitli dijital kanıt türleri hakkında bilgi sahibi olmayı gerektirir. Adli bilişim süreci, suç faaliyetlerine ilişkin kanıtları ortaya çıkarmak ve bundan sorumlu kişi ya da grupları belirlemek için kullanılır.

Bilgisayar adli bilişim araçları, mevcut çoklu adli bilişim süreçleri aracılığıyla doğru raporlamayı sağlamak için soruşturma için standart bir adli bilişim yaklaşımı kullanır. Bu araçların amacı, değiştirilmeden önce kaynak medyanın tam bir kopyasını oluşturarak kanıt toplama sırasında veri kaybını önlemektir. Bu süreç, içlerindeki bilgileri bulmak için sürücü görüntülerini görüntülemeyi, aramayı ve analiz etmeyi kolaylaştırır.

Adli bilişimde kullanılan yaygın yöntemlerden bazıları zamanlama analizi, kimlik doğrulama, gözetim zinciri ve hash değeri analizidir. Zamanlama analizi, belirli eylemlerin ne zaman gerçekleştiğini belirlemek için dosyaların ve sistem olaylarının zaman damgalarının analiz edilmesini içerir. Kimlik doğrulama, dijital bir dosyayı oluşturan ya da değiştiren kişi ya da kurumun kimliğini doğrulama sürecidir. Gözetim zinciri, dijital kanıtların ele geçirildiği andan mahkemeye sunulduğu ana kadar muhafaza edilmesi ve belgelenmesi sürecidir. Hash değeri analizi, dijital dosyaların bütünlüğünü tanımlamak ve doğrulamak için kullanılır.

Adli bilişimin son derece teknik bir alan olduğunu ve özel eğitim ve bilgi gerektirdiğini unutmamak önemlidir. Adli bir plan geliştirmek için bilgisayar adli bilişiminde kullanılan süreç ve araçların iyi anlaşılması çok önemlidir. Bu, kanıtların bütünlüğünü ve gerçekliğini koruyacak ve mahkemede kabul edilebilir olacak şekilde toplanmasını ve analiz edilmesini sağlayacaktır.

Sonuç olarak, adli bilişim bugünlerde siber güvenliğin çok önemli bir parçasıdır. Kuruluşların ve bireylerin siber saldırıların nasıl gerçekleştiğini ve arkalarında ne tür kanıtlar bıraktıklarını anlamalarını sağlar. Ayrıca, yasal işlemlerde kanıt olarak kullanılabilir ve siber suçluların tespit edilmesi ve kovuşturulmasında çok önemli bir araçtır. Siber saldırıların ve veri ihlallerinin sayısının artmasıyla birlikte, siber suçları araştırabilmek ve önleyebilmek için bilgisayar adli bilişimini ve araçlarını iyi anlamak çok önemlidir.

Adli Bilişim Nedir? – 4

Bölüm: Adli bilişim, bilgisayarlardan ve dijital depolama ortamlarından mahkemede sunulmaya uygun bir şekilde veri toplamak ve analiz etmek için bilimsel bilginin kullanılmasıdır.

Bölüm: Bir adli bilişim araştırmacısı ceza davalarını, hukuk davalarını, personel işlemlerini, mevzuata uygunluk işlemlerini veya diğer idari işlemleri araştırmak için çağrılabilir.

Bölüm: Bir inceleme uzmanı tarafından incelenen kanıt türleri, olay yerindeki rastgele erişimli bellek (RAM) yongalarında depolanan verilerden yerel bir sabit diskte veya bir sunucuda depolanan elektronik posta (e-posta) mesajlarına kadar değişebilir.

Bölüm: Adli tıp incelemecileri görevlerini, elde ettikleri kanıtların mahkemede kabul edilebilir olmasını sağlayan, açıkça tanımlanmış bir dizi prosedür ve kılavuz ilke çerçevesinde yerine getirirler.

Bölüm: İncelemeciler, bir kişinin bir binaya girdiğini gösteren video kesitlerini, hangi çalışanların belirli bilgilere eriştiğini gösteren tuş vuruşu günlüklerini, çalışanların satın alımlarıyla bağlantılı kredi kartı makbuzlarını veya çalışanlar arasında potansiyel yasadışı faaliyetlerin tartışıldığı e-posta mesajlarını kurtarabilirler.

Çıkar yol: Adli bilişim, mahkemelerde bilgi sunmamızı sağlayan önemli bir araçtır.

Adli bilişim, bilgisayarlardan ve dijital depolama ortamlarından mahkemede sunulmaya uygun bir şekilde veri toplamak ve analiz etmek için bilimsel bilginin kullanılmasıdır. Dijital kanıtların tanımlanması, korunması, kurtarılması, analizi ve adli açıdan sağlam bir şekilde sunulmasını içeren özel bir alandır.

Bir adli bilişim araştırmacısı ceza davalarını, hukuk davalarını, personel işlemlerini, mevzuata uygunluk işlemlerini veya diğer idari işlemleri araştırmak için çağrılabilir. Araştırabilecekleri dava türleri arasında siber suçlar, veri ihlalleri, fikri mülkiyet hırsızlığı ve diğer dijital suç faaliyetleri yer alır.

Bir adli bilişim müfettişi tarafından incelenen kanıt türleri, olay yerindeki rastgele erişimli bellek (RAM) yongalarında depolanan verilerden yerel bir sabit sürücüde veya bir sunucuda depolanan elektronik posta (e-posta) mesajlarına kadar değişebilir. İncelemeciler, bir kişinin bir binaya girdiğini gösteren video kesitlerini, hangi çalışanların belirli bilgilere eriştiğini gösteren tuş vuruşu günlüklerini, çalışanların satın alımlarıyla bağlantılı kredi kartı makbuzlarını veya çalışanlar arasında potansiyel yasadışı faaliyetlerin tartışıldığı e-posta mesajlarını kurtarabilir.

Adli inceleme görevlileri görevlerini, elde ettikleri kanıtların mahkemede kabul edilebilir olmasını sağlayan, açıkça tanımlanmış bir dizi prosedür ve kılavuz ilke çerçevesinde yerine getirirler. Bu prosedürler ve kılavuz ilkeler, kanıtların bütünlüğünü ve gerçekliğini koruyacak şekilde toplanmasını ve analiz edilmesini sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu önemlidir çünkü deliller tehlikeye atılırsa mahkemede kabul edilemez hale gelebilir.

Adli bilişimin en önemli özelliklerinden biri, son derece teknik bir alan olması ve özel eğitim ve bilgi gerektirmesidir. Adli bir plan geliştirmek için bilgisayar adli bilişiminde kullanılan süreç ve araçların iyi anlaşılması çok önemlidir. Bu, kanıtların bütünlüğünü ve gerçekliğini koruyacak ve mahkemede kabul edilebilir olacak şekilde toplanmasını ve analiz edilmesini sağlayacaktır.

Sonuç olarak, adli bilişim mahkemelerde bilgi sunmamızı sağlayan önemli bir araçtır. Dijital kanıtların tanımlanması, korunması, kurtarılması, analizi ve adli olarak sağlam bir şekilde sunulmasını içeren özel bir alandır. Siber saldırılardan veri ihlallerine kadar çok çeşitli bilgisayar suçlarını araştırmak için kullanılabilir ve video bölümlerinden e-posta mesajlarına kadar çok çeşitli dijital kanıtları ortaya çıkarabilir. Siber saldırıların ve veri ihlallerinin sayısının artmasıyla birlikte, siber suçları araştırabilmek ve önleyebilmek için adli bilişim ve araçlarını iyi anlamak çok önemlidir.

Sonuç

Yapay zeka tarafından üretilen metin içerikleri Adli Bilişim açısından oldukça tutarlı ve doğrudur.

Yukarıdaki aynı başlık için üretilen 4 farklı içeriğin üretilmesi toplam 20 dakika sürmüştür.

Benim bir Uzman olarak Adli Bilişim Alanında çalışmam noktası yeterince vurgulanmamış olsa da yapay zeka motoru çıktılarının diğer yapay zeka motorunun girdisi olarak kullanılması noktasında yeterli olarak görülmüştür.

Netice itibariyle yapay zeka motorları arasındaki geçişler esnasında içeriğe müdahale edilebilir, sonuç metnine müdahale edilebilir olması nedeni ile elbetteki gerekli vurgularda bulunmak da imkan dahilindedir.

Dr. Berker Kılıç’ın 11. Sayı’mızdaki “Hukuk Alanında Yapay Zekanın Tahmin Hatası ve Manipülasyonu” isimli yazısını okumak için bağlantıya tıklayınız.

Yazarın 11. Sayı’mızdaki “Hukuk Alanında Yapay Zekanın Tahmin Hatası Ve Manipülasyonu” yazısını bağlantıdan okuyabilirsiniz.