Hukuk Devletinin Dijital Çağdaki Görünümü

Okuma Süresi: 2 Dakika

Kitap İncelemesi: Hukuk Devletinin Dijital Çağdaki Görünümü

(Riskler, Önlemler ve Bir Öneri Olarak Robot Yargıçlar)

Yazar: Yasin Aydoğdu

Yazar son yıllarda internetin yaygınlaşması ve teknolojinin hızlı gelişmesinin bir sonucu olarak her alanda yaşanan dijital dönüşüme Hukuk penceresinden bakmaktadır. Kitapta özellikle devletin vermiş olduğu kamu hizmetlerindeki dijital dönüşüme dikkat çekilmektedir. Önce Hukuk Devletinin bir tanımı yapılmış ve Temel gereklilikler açıklanmıştır. Daha sonra İkinci Bölüm ile birlikte herkesin hayatının tam ortasında yer alan dijital dünyaya kapsamlı bir giriş yapılmıştır.

Kitabın en can alıcı bölümü olan ikinci bölümde Yazar, yeni teknolojileri açıklamış ve okuyucuyu bu teknolojilerin insan hayatına etkisi üzerinde düşünmeye sevk etmiştir. İnternet teknolojilerinden Yapay Zekâ gibi günümüzün çok konuşulan kavramları bu bölümde oldukça güzel bir şekilde açıklanmıştır.

Yazar Üçüncü bölümde Hukuk Devletinin Dijital Dönüşümünü açılarken bu kapsamda ortaya çıkan yeni ihtiyaçları okuyucuya sunmaya çalışmıştır. Özellikle dijital dünyanın getirdiği dijital suçlar ve kişisel mahremiyetin karşı karşıya kaldığı tehditleri açıklayarak yasal düzenlemelerin yaşanan dijital değişim karşısındaki durumuna dikkat çekmiştir.

Son bölümde ise yeni teknolojilerin Hukuk Devletini güçlendirecek şekilde kullanılmasına odaklanmış ve bu alanda dikkat çekici önerilerde bulunmuştur. Yapay zekanın adalet sisteminde kullanılmasını ve gelecekte mahkemelerde Robot Yargıçların görülebileceğini öngören yazar bu alanda uluslararası uygulamalardan örnekler vermiştir. Son olarak Türk Hukuk Sistemine yönelik önerilerine kitapta yer veren Yazar teknolojinin Hukuk devletine etkilerini oldukça anlaşılır bir üslupla okuyucuya aktarmıştır.

Hukuk alanında dijitalleşme konusunda okuyucuyu doyuracak kapsamda bir kaynağı bizlere sunan Dr.Öğr.Üyesi YASİN AYDOĞDU’ya Hukuk ve Bilişim Dergisi olarak teşekkür ederiz.

Yazar Hakkında

2008 yılında lisans eğitimini başlattığı Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2012 yılında mezun oldu. Aynı yıl araştırma görevlisi olarak girdiği Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisansüstü eğitimime devam etti. Yüksek lisansını ve doktorasını Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Programında tamamladı. Kamu Hukuku doktorasının yanı sıra 2023-2024 Eğitim Yılı Güz Dönemi sonunda Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalında tezli yüksek lisans programını başarıyla tamamlamıştır.

Akademik kariyerinin yanı sıra T.C. Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nda 2017-2019 yılları arasında geçici görevli olarak çalışmalarda bulunmuştur. Önlisans, lisans ve yüksek lisans düzeyinde farklı dersler vermiş olup, Adalet Bakanlığı Bilirkişilik ve Uzlaştırma Sertifikaları eğitim sürecinde eğitmenlik yapmıştır.

Akademik hayatında kitap, kitap bölümleri, tam metin yayımlanan uluslararası kongre bildirilerinin yanısıra 10’dan fazla hakemli bilimsel makalesi bulunmaktadır. Ayrıca birçok ulusal sempozyumda ve konferansta da davetli konuşmacı olarak yer almıştır.

Halen Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü, Anayasa Hukuku Anabilim Dalında Öğretim Üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir.

İyi derece İngilizce ve basit düzeyde Almanca bilen Aydoğdu, evli ve bir çocuk babasıdır.

Kitaba bağlantıdan doğrudan ulaşabilirsiniz.

Diğer kitap incelemelerimize bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

İnceleyen: Av. Murat Osman KANDIR