Etiketlerözel hayatın gizliliği

sosyal medya ve kişilik hakalrı

Kişiliği oluşturan hayat, vücut bütünlüğü, ad, resim, özel hayatın gizliliği, ekonomik özgürlük gibi maddi ve manevi değerlerin tümü üzerinde sahip olunan hak şeklinde tanımlanabilir. Kişilik hakkını diğer haklardan ayıran bazı özellikleri vardır. Bu özellikler; mutlak hak olması, şahıs varlığına ilişkin bulunması, şahsa sıkı sıkıya bağlı olması ve dolayısıyla başkasına devredilemez, zamanaşımına uğramaz, vazgeçilemez olması, kişinin üzerinde tasarrufta bulunup devredemediği, feragat edemediği ve kural olarak mirasçılara geçmeyen bir hak olmasıdır.

Instagram ve bilişim suçları

Instagram ve Bilişim Suçları Bilişim suçları, daha önce değindiğimiz gibi (Bkz: Bilişim Suçları ve Bilişim Hukuku : https://hukukvebilisim.org/bilisim-suclari-ve-bilisim-hukuku/ ) , TCK’nın 243 ve 245. Maddeleri arasında düzenlenmiş suçlardır. Bilişim suçları, dar kapsamda bilişim suçları ve geniş kapsamda bilişim suçları olarak ayrılmaktadır. Dar kapsamda bilişim suçları…