TCMB’den Açık Bankacılık Hakkında Rehber

Okuma Süresi: 2 Dakika

TCMB’den Ödeme Hizmetlerinde Veri Paylaşım Rehberi

Kısaca Rehber

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 30 Aralık 2022’de “açık bankacılık” hizmetleri hakkında “Ödemeler Alanında Sunulan İş Modellerinin Ödeme Hizmeti Türleri ile İlişkilendirilmesine İlişkin Rehber” yayınlamıştır. Rehber, başta açık bankacılığı tanımlayarak, API’ler vasıtası ile finansal verilerin müşterilerin açık rızasıyla 3. Taraf hizmet sağlayıcılarla paylaşılması olduğunu belirtmiş, ardından 7192 sayılı elektronik para kanunu olarak belirtilebilecek “6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun”un 12. Maddesindeki değişiklikle eklenen “ödeme emri başlatma hizmeti(f bendi)” ve “hesap bilgisi hizmeti(g bendi)”ni tanımlamıştır.(açık bankacılık)

Rehber, “ödeme hizmetleri veri paylaşım servisleri (ÖHVPS)” olarak adlandırılabilecek bu iki hizmet hakkında “lisans” gerekip gerekmediği ile “sertifikasyon” ve lisans süreçlerini açıklamaktadır.

Rehberin İçeriği

Ödeme Hizmetlerinde Veri Paylaşım Servisleri ve Getirilen Düzenlemeler

Rehber’de “hesap bilgisi hizmeti sağlayıcısı (HBHS)’lerin ve “ödeme emri başlatma hizmeti sağlayıcı(ÖBHS)”lerin birini veya ikisini sağlayanların “ödeme hizmeti sağlayıcılar (ÖHVPS)” servisleri kapsamında sayılacağını ve “Yetkili Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı”(YÖS) olarak; nezdinde ödeme hizmeti bulunanların ise “Hesap Hizmeti Sağlayıcısı” (HHS) olarak adlandırılacağından bahsedilmiştir. Bankalar, elektronik para kuruluşları, ödeme kuruluşları ve PTT A.Ş. HHS olarak karşımıza çıkacaktır.

Kurumların Görevleri Ne Olacaktır? Süreç Nasıl İşleyecektir?

Hesap Bilgisi Hizmeti Sağlayıcılar (HBHS)’ler HHS’deki hesapların bilgisini derleyerek anılan bilgileri “ödeme hizmeti kullanıcısına(ÖHK)” gönderecek, “Ödeme Emri Başlatma Hizmeti Sağlayıcısı(ÖEBHS)’ler ise ÖHK’lerin talebi ile HHS’deki hesaplardan ödeme hizmetlerini gerçekleştireceklerdir. Bu şekilde API’ler aracılığıyla ödemeler açık rıza ile gerçekleşmiş olacaktır.

Sürecin şablonu şu şekildedir:

API Standartları Kodları

Bu Kanun ve Rehber çerçevesindeki API’lerin ilke ve kuralları TCMB resmi internet sayfasında yayınlanmıştır.

Yine API’lerin geliştirme sürümleri de açık kaynak kodlu olarak Github’ta yayınlanmıştır.

API’lerin geçitleri kolay şekilde BKM üzerinden gerçekleşecektir.

Sonuç

Özellikle Avrupa’da PSD2 ile hayatımızda gündem edinen açık bankacılık, Ülkemizde de bankacılık açısından önemli teknolojilerdendir.

Açık bankacılık servisleri alanında Yetkili Ödeme Hizmeti Sağlayıcıların bu teknolojiye adaptesi ve finansal kullanıcıların alışkanlıklarının değişmesi ile finans alanı oldukça hız kazanacağı ortadadır.

Av. Ali ERŞİN’in tüm Blog yazılarını bağlantıdan okuyabilirsiniz.

API’lerin ilke ve kuralları: https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/8f5e4483-89b0-4eec-acbf-97904cd73d14/ÖdemeEmriveHesapBilgiHizmetleriAPIStandartlarıv1.0.0-accepted.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-8f5e4483-89b0-4eec-acbf-97904cd73d14-nXUjQcG

API geliştirme açık kaynak kodları: https://ohvps.github.io/

Av. Ali ERŞİN ve Av. Yasin BOZBEL’in 12. Sayı’daki “KVKK ve GDPR Bağlamında Açık Bankacılık” yazısını okumak için bağlantıya tıklayınız.

Yazar: Av. Ali ERŞİN / Hukuk ve Bilişim Dergisi Genel Koor.