Teknolojinin Gelişimi

Okuma Süresi: 2 Dakika

Makalemizde Teknolojinin Gelişimi konusunu inceleyeceğiz.

Teknoloji ve İnsan

Teknoloji ilk çağlardan başlayıp yüzyıllar geçtikte inanılmaz derecede ilerleme kaydedip şimdiki halini almıştır.
Teknoloji asıl büyük sıçrayışını sanayi devriminde yapmıştır. O devirde buharlı makinelerin hayatımıza girmesiyle birlikte hızla makineleşme başladı.

Yapılan makineler insan hayatını kolaylaştırmaya ve hatta zamanla insanların yerini almaya başladı. Ve böylece Sanayi devriminin gerçekleşmesiyle birlikte modern teknolojiye adım atılmış olundu. ( Bu durum da bilişim hukuku, KVKK, bilişim suçları, e-ticaret hukuku, ve bilişim hukukunun alt dallarına oldukça etkiler oluşturdu. )

Sanayi Devrimi Sonrası Yaşanan Gelişmeler

Teknoloji sanayi devrimi yaşandıktan sonraki dönemlerde hızla yol kat ederek ezber bozan bir hal aldı. Şöyle ki 19. Yüzyılda tramvayın icat edilmesiyle birlikte mesafelerin kısalmaya başladığı görüldü ve insanlar artık şehirler için uzaklık kavramının unutulacağı bir döneme giriş yaptı.

Aynı zamanda 19. Yüzyılda arabanın icat edilmesi ve seri üretime geçmesiyle birlikte şehir içi ulaşımda kısalmaya başladı.
Günümüzün mesafeleri önemsiz kılan en önemli aracı uçak ise 20. Yüzyılın başlarında wright kardeşler tarafından icat edilmiştir. Uçak başlarda savaş aracı olarak kullanılsa da daha sonradan ulaşım aracı olarak da kullanılmaya başlanmıştır.

Teknolojinin Ev Hayatına Yerleşmesi

Teknoloji her zaman az da olsa hayatımızın içindeydi ancak tam anlamıyla günlük yaşantımıza girişi televizyon ve radyonun icat edilmesiyle birlikte olmuştur. Televizyon 20. Yüzyılın ilk çeyreğinde icat edilip, ikinci çeyreğinde evlerde kullanılmaya başlandı. Böylelikle televizyon zamanla ev hayatımızın büyük bir parçası haline geldi.
Aynı zamanda 1950’li yıllarda dijital bilgisayar hayatımıza giriş yaptı ve zamanla günlük hayatımızda önemli bir yer edindi.

Teknolojinin İnsan Sağlığına Katkıları

Teknoloji gelişme kaydederken pek çok sektörün de gelişmesine dolaylı veya doğrudan yardımcı oldu. Sanayi, inşaat sektörü gibi alanların yanında bir de tıp dünyasına yeni araçlar kattı. Teknolojik gelişmelerin etkisiyle birlikte tıp dünyası da büyük gelişim katetti.

Artık insan sağlığına yönelik daha başarılı sonuçlar alınıp pek çok hastalığın da iyileşmesine yardımcı olacak ilaçlar üretildi. İnsandan insana organ ve uzuv nakli yapılacak düzeye gelindi.


Şu an yaşadığımız koronavirüs salgınında gördüğümüz üzere tıp dünyası o kadar ilerledi ki koronavirüs salgını çıktıktan bir buçuk yıl sonra aşısını üretmeyi başardılar. Geçmiş zamanlardaki salgınlarda aşının bulunması daha uzun bir zaman almaktaydı.

Teknolojinin Askeri Faaliyetlere Etkisi

Eski çağlarda kılıç, ok, yay, mızrak, at, mancınık vs. savaşlarda sıkça kullanılan araçlardı. O zamanın şartlarında asker çokluğu da savaşın kazanılması konusunda avantaj sağlayan önemli bir unsurdu. Zamanla gelişen teknoloji ile birlikte günümüz şartlarında savaşta kullanılan araçlar ise makineli tüfek, savaş uçağı, tank, helikopter, roketatar, füzeler ve el bombalarıdır.


Günümüzde ise teknoloji sayesinde belki de insanlığın en kötü icadı olan atom bombaları ortaya çıkmıştır. Tek bir bombayla milyonları öldürebilen bu korkunç silah insanlığın geleceğini tehdit etmektedir.


Okuduğunuz üzere her şeyde olduğu gibi teknolojinin de hayatımıza kattığı olumlu ve olumsuz yönleri bulunmakta ancak teknolojiyi olumlu yönde kullanmak yine bizim yani insanlığın ellerindedir.

Kaynakça

MERİÇ Arda ‘’Teknolojinin gelişimi, hayatımızdaki yeri ve geleceği’’
ÖZDEMİR Eren ‘’Teknolojinin Gelişim Süreci’’

Yazar: İlhan ÇELİK