Fikri Mülkiyet Haklarının Lisanslanması

Fikri Mülkiyet Haklarının Lisanslanması hukuk fakültesi neden hukuk fakültesi seçilmelidir avukatlık hakimlik savcılık gizlilik sözleşmesi nda dikkat edilmesi gereken
Okuma Süresi: < 1 Dakika

Fikri Mülkiyet Hakları

Fikri mülkiyet hakları, 5846 sayılı kanun uyarınca belirlenmiş ve koruma altına alınmış haklardır. Bu kanuna göre ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar ve sinema eserler fikri mülkiyet haklarını oluşturur.

Fikri mülkiyet haklarının sahipleri, bu hakkını bir lisans sözleşmesi akdederek üçüncü kişiler ile paylaşabilir. Yapılacak olan lisans sözleşmesi, eser sahibinin mülkiyet hakkını üçüncü bir kişiye devretmeden sadece kullanım hakkının devredilmesi, veya marka hakkının bir üçüncü kişiye tamamen ve kısmen devri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Eser sahibi tarafından üçüncü kişilere sağlanan bu hak, Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 41’inci maddesinde belirtilmiştir. Anılan madde uyarınca, umuma açık mahallerde; eser, icra, fonogram, yapım ve yayınların kullanım ve/veya iletiminin yapılabilmesi bakımından, hak sahiplerinden veya üyesi olduğu meslek birliklerinden 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 52. maddesine uygun olarak sözleşme yapmak suretiyle izin alınması zorunludur.

Fikri Mülkiyet Haklarının Lisanslanması

Taraflar arasında lisans sözleşmesi yapılması, sözleşme serbestisi kuralına uyarak yapılacaktır. Eser sahibi ve eserini kullanma hakkını verdiği üçüncü kişi, sözleşme hükümlerini beraber varacakları konsensus ile belirleyeceklerdir. Yapılacak olan marka lisans sözleşmesi, inhisarı ve inhisarı olmayan olarak ikiye ayrılır.

İnhisarı lisans sözleşmesi, sözleşme tarafı olan üçüncü kişiye eserin kullanılması üzerinde bir tekel hakkı sağlar. Eser sahibi, artık kendi eserini kullanamayacaktır. Ancak inhisarı olmayan lisans sözleşmesinde eser sahibi, üçüncü kişiye sözleşme sınırları çerçevesinde bir kullanım hakkı tanımaktadır.

Yapılan lisans sözleşmesinin inhisarı mi inhisarı olmayan sözleşme mi olduğu açıkça belirtilmemişse, inhisarı olmayan sözleşme olduğu kabul edilir. Bunlara ek olarak, sözleşmenin inhisarı olup olmadığı fark etmeksizin sözleşme tarafı olan üçüncü kişi, alt lisans veremez. Aksi durumda eser sahibi, üçüncü kişinin sözleşmeyi ihlal ettiğini ileri sürebilecektir.

Yazar: Başak BİZDEN

Kaynakça

https://www.aksoy-ip.com/post/fikri-mulkiyet-haklarinin-lisanslanmasi
https://www.telifhaklari.gov.tr/Lisanslama-Faaliyetleri
https://www.kutelmarkatescil.com/blog/marka-lisans-sozlesmesi-nasil-yapilir-inhisariinhisari-olmayan-ayrimi