KRİPTO VARLIK HİZMET SAĞLAYICILARI VE HİSSEDARLAR SÖZLEŞMESİ

kripto para
Okuma Süresi: 2 Dakika

KRİPTO VARLIK HİZMET SAĞLAYICILARI VE HİSSEDARLAR SÖZLEŞMESİ

Hissedarlar (Pay Sahipleri) Sözleşmesi Nedir?

Pay sahipleri sözleşmesi olarak da nitelendirilen hissedarlar sözleşmesi, bir şirketteki hissedarların aralarındaki ilişkiyi ve sahip oldukları hak ve sorumlulukları belirleyen, oluşabilecek ihtilafların önlenmesini amaçlayan anlaşmalardır. Özellikle anonim şirketlerde hissedarlar arasındaki anlaşmazlıkları önlemek, yönetim mekanizmalarını belirlemek ve şirketin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla kullanılır.

Hissedarlar Sözleşmesi’nin Hukuki Niteliği

Hukukumuzda hissedarlar sözleşmesine Türk Ticaret Kanunu’nda yer verilmemiş olup, bu sözleşmeler Türk Borçlar Kanunu madde 12 kapsamında sözleşme serbestisi ilkesine tabidir. Niteliği gereği hissedarların serbest iradesine bağlı olarak belirlenebilen, atipik ve şekil şartına bağlı olmayan, akdeden taraflar arasında geçerli olan sözleşmelerdir. Bu yönüyle, şirketin ana sözleşmesinde belirlenemeyen hususlar kararlaştırılabildiğinden, ana sözleşmeyi tamamlayıcı bir niteliğe sahip olduğu belirtilebilir.

Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları Yönünden Hissedarlar Sözleşmesi

Kripto varlık hizmet sağlayıcılarına yönelik yatırımlar, kripto varlık pazarındaki genel ilgi ve büyüme ile doğrudan ilişkilidir. Bu alandaki yatırımlar genellikle sektördeki yenilikler, artan kullanıcı talebi ve kripto varlıklara olan genel ilginin bir yansıması olarak artmaktadır. Kripto varlık hizmet sağlayıcıları, kısa bir süre içerisinde uluslararası alanda finans sektöründe en dikkat çeken oyuncu haline gelmiştir. Artan ilgi ile birlikte, kripto projelerinde yer alan hissedarlar artmış ve hissedarlar arasındaki ilişkilerin ve hakların belirlenmesi ihtiyacı daha fazla hissedilmiştir.  Bu sözleşmeler kripto varlık dağıtımı, oy hakları, projenin yönetimi ve gelir paylaşımı gibi konuları kapsayabildiğinden, kripto varlık hizmet sağlayıcılarında hak ve sorumlulukların belirlenmesi açısından önem teşkil etmektedir.

Sonuç

Sonuç olarak belirtmeliyiz ki, hissedarlar sözleşmesi taraflar arasında bağlayıcı olan ve hissedarlara önemli bir esneklik sağlayan, hissedarlıktan doğan hakları ve hissedarlar arasındaki ilişkileri düzenleyen sözleşmelerdir. Uluslararası alanda büyüme gösteren ve önemli ölçeklerde yatırımcı artışına sahip olan kripto varlık hizmet sağlayıcıları, şirket ve hissedarların arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi için önem arz etmektedir. Şirketin sürdürülebilirliği ve uzun vadeli başarısı için önemli bir temel belge olarak değerlendirilebilecek olan hissedarlar sözleşmesi, finans sektöründe devrim yaratan ve “fintech” kavramını genişleten kripto varlık hizmet sağlayıcıları için risklerin azaltılması yönünde önemli bir hukuki irade açıklamasıdır.

Blockchain ve Kripto Paralar alanındaki tüm Blog yazılarını okumak için bağlantıya tıklayınız.

Dr. Bilal TANRIVERDİ’nin Yeni Sayı’mızda çıkan “Hukuk Pratiğinde Yapay Zeka Kavramı” isimli yazısını bağlantıdan okuyabilirsiniz.

YAZAR: Av.Yiğit NEYİĞİT