YazarElif Berfin Büyükyazıcı

Okuma Süresi: 8 Dakika Makalemizde Sosyal Medya Üzerinden “Marka Hakkı İhlali” konusunu inceleyeceğiz. SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN “MARKA İHLALİ” Giriş Her geçen gün daha da artan teknolojik yenilikler ile birlikte internetin insan hayatındaki yeri de merkezi bir noktaya konumlanmaktadır. Şüphesiz ki internetin bu denli merkezi konumda yer almasından sadece şahıslar…

Okuma Süresi: 4 Dakika İşyerine Giriş Çıkışlarda Yüz Tanıma Sistemlerinin Kullanılmasının Hukuki Boyutu  Yüz tanıma sistemi nedir ? Yüz tanıma, bireylerin yüzünü kullanarak onların kimliğinin tanımlanmasını ve doğrulanmasını sağlayan bir sistemdir. Yüzün algılanması, analizi, görüntünün veriye çevrilmesi ve eşleştirmesi adımlarını takiben bu işlemler gerçekleştirilir ve yüz tanıma işlemi tamamlanır.…

Okuma Süresi: 2 Dakika Makalemizde Kişisel Verileri Yok Etmeme Suçu konusunu inceleyeceğiz. Kişisel Verileri Yok Etmeme Suçu  Kişisel Veri, Kişisel Verileri Koruma Kanun’unun 3.maddesinin, d bendinde tanımlandığı üzere. “Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi” ifade eder. Kişisel veri, bireylerin ad, soyad, doğum tarihi, doğum yeri…

Okuma Süresi: 6 Dakika İnfluencer Sözleşmeleri  Giriş Sosyal medyanın insan hayatının merkezine konumlanması ile birlikte birçok yeni meslek dalı ortaya çıkmıştır. Sosyal medya hesaplarını , kişisel hesap ve iletişim aracı niteliğinin aksine maddi gelir elde etmek amacıyla ve mesleki faaliyetlerini gerçekleştirmek için kullanan bu kişiler, iş yaptıkları taraflarla hukuki…

Okuma Süresi: 3 Dakika Uzaktan Çalışma Modelinde “Çalışanların Bağlantıyı Kesme Hakkı” Bağlantıyı Kesme Hakkı Nedir? Bağlantıyı Kesme Hakkı, çalışanların mesai saatleri dışında kalan süre zarfında işi bırakmasını, işle ilgili bildirimleri yanıtlamamasını içeren bir hak olarak tanımlanmaktadır. Son birkaç yıldır, pandeminin ve karantinanın da etkisiyle,  birçok işyeri uzaktan çalışma modeline…

Okuma Süresi: 3 Dakika Whatsapp Yazışmalarının Delil Niteliği 1.Giriş Her geçen gün artan teknolojik yenilikler ve değişimler, insan hayatının vazgeçilmez unsurlarını oluşturmaktadır. Hal böyle olunca, hukuk sistemleri de bu teknolojik yeniliklerden ciddi ölçüde etkilenmektedir ve sistemlerinin işleyişini, teknolojik araçlarla entegre hale getirme mecburiyeti ile karşılaşmaktadır. Çünkü modern dünyada bireyler,…

sosyal medya marka slogan e-ticaret kanununda değişiklik e-ticaret kanunu elektronik ticaret kanun teklifi karşılaştırmalı reklam marka hukuku sosyal medya hesaplarının mirasçılara intikali miras intikali

Okuma Süresi: 6 Dakika Ölümden Sonra Sosyal Medya Hesaplarının Mirasçılara İntikali 1.Giriş Tüm dünyada hızla gelişen dijitalleşme kavramı , insan hayatının merkezine konumlanmaktadır ve vazgeçilmez bir unsur olarak yerini almaktadır. Dijitalleşmenin beraberinde getirdiği teknolojik gelişmelerin hayat düzenini değiştirdiği  ve  bireyleri yeni kavramlarla tanıştırdığı da açıktır.(sosyal medya hesapları miras) En…