Rekabet Kurulu 25.05.2022 Tarihli Limon Toptan Satış Kararı

Okuma Süresi: 2 Dakika

Kamouyuna Yansıyan Ve Gündem Olan Limon Ürününün Toptan Satışında Ortaya Çıkan Fiyat Artışının Rekabet Kurulu Tarafından İncelenmesi

1-) Rekabet Kurulu tarafından  limon ürününün toptan satışında faaliyet gösteren teşebbüslerin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. ve/veya 6. maddesini ihlal edip etmedikleri incelenmiştir. Rekabet Kurulu, soruşturma kapsamında elde edilen bilgi/bulgular çerçevesinde; soruşturma tarafı teşebbüslerin rekabeti kısıtlayıcı, bozucu veya engelleyici bir anlaşma/uyumlu eylem içinde olup olmadıklarının, pazarın yapısı, teşebbüslerin davranışları ve bu davranışlardaki değişikliklere ilişkin yapılan analizler ışığında birincil ve ikincil nitelikteki deliller bir bütün olarak ele alıp aşağıdaki hususlara dikkat çekmiştir:

-Teşebbüslerin satış fiyatlarında meydana gelen artışların alış fiyatlarındaki artışlardan, bir başka deyişle maliyetlerindeki en önemli parametrede yaşanan artışlardan kaynaklandığını,

-2019 Aralık-2020 Mart döneminde önceki yılların aynı dönemlerinden farklı olarak gerçekleşen atipik fiyatlandırmaların rekolte düşüşünden kaynaklı arz azalması olduğunu,

-Covid-19 pandemisi etkisiyle limona olan talep artışından kaynaklandığını,

-Tüketicilerin limonu üretici seviyesinde fiyatı düşük olmasına rağmen yüksek fiyatla almasının sebebinin, ürünün tedarik zincirinin çok oyunculu olmasından kaynaklı olarak her bir aşamada fiyatların artması ve üreticiden nihai tüketiciye gelene kadarki süreçte fire oranının yüksek olmasından kaynaklandığını,

2-) Dolayısıyla limon ürününün toptan seviyedeki satışı alanında faaliyet gösteren soruşturma tarafı teşebbüslerin 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiğini gösterecek herhangi bir bulguya ulaşılamadığından dosya kapsamında anılan Kanun’un 4. maddesinin ihlal etmediği kanaatine varılmıştır.

3-) Ayrıca söz konusu “limon ürününün toptan satışı” pazarını tek başına etkileyebilecek büyüklükte, diğer bir ifadeyle hâkim durumda olabilecek teşebbüs veya teşebbüslerin varlığı söz konusu olmadığından, 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesi kapsamında bir ihlalin gerçekleşmesinin mümkün olmadığı ifade edilmiştir.

4-) Neticede Rekabet Kurulu, teşebbüslerin 4054 sayılı Kanun’un 4. ve/veya 6. maddesini ihlal ettiklerine yönelik bilgi, belge ve bulgu bulunmadığından adı geçen teşebbüslere aynı Kanun’un 16. maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmasına yer olmadığına gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere, OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.   (KARARIN YAYIMLANMA TARİHİ:23.05.2022)

Yazarın tüm yazılarını bağlantıdan okuyabilirsiniz.

Hukuk ve Bilişim Dergisi’nin Yeni Sayısını okumak için bağlantıya tıklayınız.

Kaynakça

https://www.rekabet.gov.tr/Karar?kararId=5ec4ba7c-f4e2-4605-983e-4a43158bea2e

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir