Log Kayıtlarının Delil Niteliği

Okuma Süresi: 2 Dakika

Log Kayıtlarının Delil Niteliği

Log Kaydı

Log kaydı ya da diğer adıyla erişim kaydı elektronik cihazlar üzerinde yapılan her türlü işlem ve eylemlerin kayıt altına alınması demektir. Hukuki açıdan ise log kaydından anlaşılması gereken 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’unun 2/j. maddesinde trafik bilgisi adı altında tanımlanmıştır. İlgili madde hükmü “Taraflara ilişkin IP adresi, port bilgisi, verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı ve varsa abone kimlik bilgilerini” ifade etmektedir. Ayrıca 5651 sayılı kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmeliğe göre bu kayıtları tutmak ve en az iki yıl saklamakla yükümlüdür. (log kayıtlarının delil niteliği)

Log Kaydının Delil Niteliği

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’n 199. maddesi uyarınca elektronik her türlü veri kanunen delil sayılmaktadır. Her ne kadar log kaydı kelimesi düzenlemede özel olarak yer almasa da, yerel ve üst mahkemelerin bu kapsamda değerlendirdiği kararlar bulunmaktadır.

Söz konusu kararlara örnek olarak, Yargıtay 22.Hukuk Dairesi 2015/30849: ‘’Davalı tarafça 15.06.2010-23.11.2012 tarihlerini kapsayan log kayıtlarının dosyaya sunulduğu ve bu kayıtların detaylı olarak incelenmediği anlaşılmıştır. Mahkemece, çalışma gün ve sürelerinin davalı işverence sunulan bilgisayar log kayıtları, log kayıtlarının bulunmadığı çalışma dönemi bakımından tanık beyanları ve banka açılış ve kapanış saatleri birlikte değerlendirilmek suretiyle denetime elverişli olacak şekilde hesaplama yapılarak ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirilerek davacının fazla çalışma ücreti alacağı bulunup bulunmadığı belirlenmelidir.’’ ve İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi  2015/197E.: ‘’ve taraflar arasındaki ticket yazışmalarından davacının bu hizmeti verdiği anlamına gelmediğini, davacının bu konuyla ilgili log kayıtlar ve veri trafik kayıtları konusunda teknik somut bir veri ve bilgi bulunmadığından dolayı dava konusu hizmetin verildiğinin söylenemeyeceği sonuç ve kanaati…’’ verilebilmektedir.

Suzan ÖZTÜRK’ün “Marka Tescilinin Sağladığı Haklar” isimli diğer yazısı için bağlantıya tıklayınız.

Berker KILIÇ’ın 10. Sayı’mızdaki “Taşıyıcı-Sınıf Ağ Adresi Çeviricisi (CGN/CGNAT-Carrier-Grade Network Address Translation) Kayıtlarının Delil Niteliği” isimli yazısını bağlantıdan okuyabilirsiniz.

Yazar: Suzan ÖZTÜRK

KAYNAKÇA

  • Sezgin Karakaş,” Hukuki Açıdan Loglama”. https://kosano.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/Logo.pdf
  • 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun